HOME

NYE
ORGLER
SERVICE
REPARATION HISTORIE


Om Os
TH. Frobenius og Sønner Orgelbyggeri blev grundlagt i 1909 af  Theodor Frobenius, siden videreført af Walther Frobenius, Erik Frobenius og deres søster Rita Schepeler. I dag ejes orgelbyggeriet af Frobeniusfonden, som hvert år yder økonomisk støtte til forskellige kirkemusikalske formål.

Firmaet har siden grundlæggelsen bygget  mere end 1000 orgler. Orglet i Århus Domkirke er med sine 89 stemmer orgelbyggeriets største værk og er i øvrigt også Danmarks største orgel. Hertil kommer adskillige store og betydelige instrumenter, men hovedvægten ligger alligevel på mindre og mellemstore orgler.

Orglerne, og de tanker og holdninger som ligger bag deres tilblivelse, har ændret sig meget i årenes løb. Fra de første pneumatiske orgler, til orgelbevægelsen hvor man tog udgangspunkt i tidligere århundreders tekniske og klanglige principper, og til vore dages alsidige og klangligt afrundede instrumenter.

Alligevel løber en rød tråd i lige linie op gennem alle de mange år: Det ufravigelige krav til kvalitet.
Restoration
                              

Go to Top
                          

About Us
Kontakt:
Tel.: +45 45870755      
E-mail: th@frobenius.nu
Web: http://www.frobenius.nu


Birkerød:
Th. Frobenius & Sønner Orgelbyggeri
Hammerbakken 20.
3460 Birkerød
Denmark
CVR.Nr: 11845118

Horsens:
Th. Frobenius & Sønner Orgelbyggeri
Grønlandsvej 9J
8700 Horsens
Denmark
CVR.Nr: 11845118
WORK IN
All trademarks mentioned herein are the property of their respective owners © Copyright 1909-2014 Th. Frobenius & Sønner Orgelbyggeri A/S.,  All rights reserved.