HJEM

NYE
ORGLER

SERVICE
RESTAURERING HISTORIE


Mus, Skadedyr og Svampe
Borebiller:
Forekommer oftest, når træet er tilstrækkeligt fugtigt, normalt over 70%. Bløde træsorter har størst risiko for at blive angrebet.
Borebillens larver spiser træet, gnaver lange gange og efterlader det som træmel. Efter 3-4 år gnaver de sig ud gennem træets overflade, bliver til nye biller, og så er en ny generation klar til at gøre skade. Skaderne kan, hvis der ikke gribes ind, blive ganske omfattende og kan let sprede sig til andet træværk i nærheden.
Borebillerne kan bekæmpes ved påsmøring af et kemisk middel. Dette kræver ofte, at piber og måske andre dele tages ud af orglet, og er der i forvejen støv og snavs, må træværket rengøres, før man kan se, hvor hullerne er. Selv da kan det være vanskeligt at nå ind i alle huller og gange, med mindre man anvender en injektionssprøjte. Er der tale om større angreb af borebiller, kan behandlingen med fordel udføres i samarbejde mellem orgelbyggeriet og et firma, som er specialist i skadedyrsbekæmpelse.

Mus:
Kan gøre stor skade i orgler. De gnaver i bælgenes fåreskind, i filt og meget andet.
Musefælder er en effektiv løsning, men placer ikke fælderne inden i orglet. Det frister jo blot musene til at kravle derind. Af samme grund bør der heller ikke lægges gift i selve instrumentet.

Møl:
Larverne spiser de mange filtforede lejer og anden filt i orglets tekniske anlæg. Der fås forskellige midler mod møl, fælles for disse er, at de skal udskiftes en gang om året.

Fluer og andre insekter:
Fluer og andre insekter gør normalt ingen skade på orglets dele, men et insekt, som falder ned i en pibe, kan meget vel bevirke, at tonen bliver mere eller mindre stum eller falsk.

Flagermus:
Flagermus flyver næsten udelukkende, når det er mørkt og ses derfor sjældent. Der kan således udmærket være flagermus i kirken, uden at man lægger mærke til dem. Et tydeligt tegn er pletter på orglets blanke facadepiber. Flagermusene strinter, mens de flyver, idet de i hviletilstand hænger med hovedet nedad. Syren ætser sig ind i pibernes metal, og selvom man ved polering kan fjerne det meste, kan der restere små sorte prikker. Polering af orgelpiber må naturligvis kun foretages af orgelbyggere.
Flagermus er i øvrigt fredede og må ikke bekæmpes, men man kan lukke huller og sprækker, som de kommer ind ad.

Skimmelsvamp:
Den mest almindelige svampetype i orgler er skimmelsvamp. Den kan forekomme, når træværket har en fugtighed på 70 % eller derover. Skimmelsvampen er grå som mug, og i visse tilfælde kan træets overflade blive helt låddent. Den findes oftest inde i orglet, hvor luften er mere stillestående.    
Skimmelsvampens sporer, som afgives til luften, kan give helbredsmæssige problemer for personer, som opholder sig i rummet. Der kan være tale om allergiske reaktioner i næse og svælg. Svampen kan være mere eller mindre synlig året igennem, men man skal være klar over, at selv når den ikke ses, kan den være farlig for helbredet. Behandling af et skimmelsvampeangreb kræver normalt, at orglets indre renses, og at der sker en delvis adskillelse af instrumentets dele, således at man kan komme til overalt. Arbejdet bør derfor kun udføres af orgelbyggere. Behandlingen foretages ved påførelse af et kemisk svampedræbende middel.

Gul Tømmersvamp:
En meget alvorlig sag er Gul Tømmersvamp. Også denne svamp lever kun, hvor træværket er for fugtigt. Den kan udvikle og sprede sig med uhyggelig hast og kan på meget kort tid ”spise” alt træværk, lige fra orgel til loftsbjælker.

For yderligere information og rådgivning kontakt os.

Temperatur og
                       luftfugtighed
Temperatur og luftfugtighed
Nye Orgler
                              

Top
                          

Restaurering

Kontakt:
Tel.: +45 45870755             
E-mail: th@frobenius.nu


Birkerød:
Th. Frobenius & Sønner Orgelbyggeri
Hammerbakken 20.
3460 Birkerød
Danmark

CVR.Nr: 11845118

Horsens:
Th. Frobenius & Sønner Orgelbyggeri
Grønlandsvej 9J
8700 Horsens
Danmark
CVR.Nr: 11845118
 
All trademarks mentioned herein are the property of their respective owners © Copyright 1909-2018 Th. Frobenius & Sønner Orgelbyggeri A/S.,  All rights reserved.